E-Fatura Sistemi

 
E-Fatura Sistemi

e-Fatura, kağıt fatura ile
aynı hukuki niteliklere
sahip, elektronik ortamda hazırlanan bir fatura çeşididir.
 

 

Dijital hayatınızı kolaylaştıcak tüm özelliklere sahip   e-Fatura, Sizlere tüm fatura işlemlerinizi eski fatura sisteminize göre çok daha verimli, faydalı ve avantajlı bir şekilde gerçekleştirmenize olanak sağlar.

 

e-Fatura uygulaması, tanımlanan standartlara uygun e-Fatura’ların, taraflar arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımını sağlamak amacı ile T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından oluşturulan uygulamaların genel adıdır.

 

Elektronik faturalama olarak da ifade edebileceğimiz e-Fatura, tanımlanan standart kâğıt fatura ile tamamen aynı hukuki niteliklere sahip olan, oluşturma, gönderme, saklama ve ibraz adımlarının tamamının elektronik ortamda gerçekleştirildiği faturalama şeklidir.

 

e-Fatura teknik anlamda, mükellef kullanıcılar arasında UBL-TR standardında elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısı şeklinde de tanımlanabilmektedir.

e-Fatura’ya geçmekle yükümlü olanlar

 

e-Fatura Yasal Mevzuat İlgili Vergi Usul Kanunu Tebliği uyarınca, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmekle yükümlü olan sektörler aşağıda belirtilmiştir:

• Madeni yağ lisansı olan mükellefler ve bunlardan 2011 yılında mal almış olan mükelleflerden asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatı olanlar. 

• Kolalı gazoz, alkollü içecek ve tütün ürünlerini imal, inşa veya ithal eden mükellefler ve bunlardan 2011 yılında mal almış olan mükelleflerden asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatı olanlar.

 

e-Fatura Kullanma Yöntemleri

 

e-Fatura  GIB Portal Yöntemi
 
Fatura Portal Yöntemi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından "www.efatura.gov.tr" internet adresinden ücretsiz olarak sunulan bir e-Fatura uygulaması hizmetidir. e-Fatura Uygulamasını entegrasyon yolu ile kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen e-Fatura Portalı, e-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır.
 
Kullanıcı hesabını aktive eden kullanıcılar e-Fatura Portalına giriş yaparak e-Fatura göndermeye ve/veya almaya başlayabilecektir. Bu yöntem ile faturalarınızı GİB Portal üzerinden manuel olarak oluşturabilir veya kendi bilgi işlem sisteminizde Başkanlığın belirlediği formatta oluşturup Portal hesabınıza yükleyebilirsiniz.

 

e-Fatura Entegrasyon Yöntemi

 

 Kullanıcılar, belirlenen standartlara uygun entegrasyonu sağladıkları takdirde kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemine entegre olarak e-Fatura uygulamasını kullanabiliyor; böylelikle e-Faturaların alım ve iletim işlemleri otomasyona geçirilebiliyor.
 
• Şirketlerin gerektiğinde 7/24 denetim yapabilecek aktif bir bilgi işlem departmanı var ise önerilebilir.

 

Özel Entegratörlük Hizmeti TURUNÇ e-Dönüşüm Portalı

 

Faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen mükelleflere, kendilerine ait bilgi işlem alt yapısının yetersiz olması halinde teknik yeterliliğe sahip bir özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkanı sağlanmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığından özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemleri kullanarak da e-Fatura uygulamasından yararlanabilirsiniz.
 
7/24 aktif çalışan hızlı, güvenli, en kaliteli operasyon yönetimiyle elektronik faturaların alınıp gönderilmesi TURUNÇ BİLİŞİM Bulut altyapısıyla gerçekleştirilir.

 

TURUNÇ ile e-Fatura Avantajları

 

• 50’den fazla Muhasebe, ERP programıyla entegre e-Fatura çözümü sunuyoruz
• Bulut uygulamasıyla tüm e-Fatura’larınıza her yerden ulaşabilirsiniz.
• TURUNÇ e-Fatura portalinde, fatura onaylama mekanizmaları, wokflow iş akışlarını yapılandırabilirsiniz.
• Arşiv hizmetimizle e-Fatura’larınızı yüksek güvenlikli bir ortamda, emin ellerde 10 Yıl boyunca saklayabilirsiniz.
• E-Fatura’ya geçerek, Nakit yönetiminizi hızlandırabilirsiniz.
• e-Fatura’larınız için birden fazla banka ile ödeme ve tahsilat çözümlerini kullanabilirsiniz.
• 7/24 Destek hizmetimizle her an yanınızdayız.
• Çevre dostudur, kâğıt tasarrufu sağlar.
• Faturalama sürecini kısaltır, ekonomiktir.
• Basım, gönderim, kargo, fiziksel arşiv süreçlerini ortadan kaldırır.

 

 

TURUNÇ Özel Entegratörlük Hizmeti ile 7/24 aktif çalışan, hızlı ve güvenli bir sistemin yatırımını kullanıcı firma adına üstlenir. Böylelikle, elektronik fatura gönderme ve alma işlemleriniz teknik yeterliliğe sahip, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan özel entegrasyon izni almış Özel Entegratör Hizmet sağlayıcısı TURUNÇ'un bilgi işlem sistemi vasıtasıyla gerçekleştirilebilir.

 

 

e-Fatura Portal Çözümü, e-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımı sağlanırken, GİB’in sunduğu e-Fatura portali üzerinden e-Faturalar manuel olarak alınıp gönderebilmenize olanak sağlar.

 

 

e-Fatura sisteminde, sadece sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir ve bu kullanıcılardan e-Fatura alınabilir. e-Arşiv ise e- Fatura kapsamı dışında kalan firma ve tüketicilere kesilen faturaların da elektronik ortamda düzenlenmelerine ve ikinci nüshasının elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesine olanak sağlamaktadır. e-Fatura’da, fatura elektronik ortamda alıcısına iletilir, kağıt çıktı alınamazken; e-Arşiv’de ise fatura hem elektronik hem de kağıt çıktı alınarak alıcısına iletilebilir. E-Fatura’da UBL-TR formatı zorunlu iken e-Arşiv’de istenilen format kullanılabilir. E-Arşiv’de belgeler mali mühür ve zaman damgası kullanılarak onaylanır ve saklanırken; e-Fatura’da zaman damgası yoktur. E-Fatura’da alıcısına gönderilen her fatura önce GIB’e iletilirken, e-Arşiv’de GİB’e yalnızca ay sonlarında hazırlanacak bir rapor ile bilgi verilir. E-Fatura’da GIB Portal, Entegrasyon, Özel Entegratör yöntemlerinden biri kullanılır. E-Arşiv kullanıcıları ise Özel Entegratör ya da kendi bilgi işlem sistemlerine onay alarak kullanabilirler.


E-Defter Hizmeti
E-Defter Hizmeti

 

e-Defter, TTK veya VUK'a göre tutulması zorunlu olan yevmiye defterlerinizde veya büyük defterlerde olması gereken tüm bilgilerin elektronik ortamda bulunmasını ve zaman damgası ile imzalaya bilmenizi sağlayan sistemdir. 

 

 

 

e-Defter ile defter kayıtlarınızın oluşturulması ile ilgili sorumluluklar, gelişen teknoloji  ile uygun bir biçimde değişmez özelliğe sahip olur ve kaynaklarınız garanti altına alınır.

 

 

Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerin  elektronik ortamda; oluşturulması, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi ve ibraz edilmesini sağlayan sistemin genel adı e-defter’dir.


Platform bağımsız GIB onaylı e-Defter çözümümüzle Bulut (Cloud) ve Lisans e-Defter çözümlerimizle hizmetinize hazırız.


e-Defter uygulamasıyla, Resmi defterler, noter onaylı kağıtlara basmak yerine G.İ.B. tarafından onaylı e-Defter yazılımları ile elektronik olarak hazırlamak ve yine elektronik olarak mühürlemekten ibarettir.. Kağıy yerine elektronik defter basmanın pekçok avantajı bulunmaktadır;


• Kağıt kullanımını bertaraf ederek çevreye katkı sağlamaktadır.
• Noter, kağıt, arşiv, vb masraflar ortadan kalktığından ciddi bir tasarruf getirmektedir.
• eDefter ile kanuni süre üç aya çıkmış ve hazırlama dakikalar seviyesine inmiştir.

 
e-Defter'e geçmekle yükümlü olanlar

 

İlk olarak yevmiye defteri ve büyük defter (Defter-i Kebir) elektronik defter kapsamına alınmıştır.

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)‘de açıklandığı şekliyle e-defter: Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

Sonradan yapılan değişiklikler ile isteyenlerin 2015 yılı başında uygulamaya geçebileceği kabul edilmiş ve e-Fatura bağlantısı kopartılarak zorunlu mükellefiyet kapsamında olmayan mükelleflerin de isteğe bağlı olarak eDefter düzenlemelerine olanak sağlanmıştır.

 

e-Defter Uygulama Detayları

 

• Başlangıç aşamasında, sadece Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir'in e-Defter olarak tutulabilmesine izin verilmiştir.

• Bilanço esasına göre defter tutan, gerçek ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabileceklerdir.

• e-Defter olarak oluşturulan dosyalar, GİB’in belirlediği format ve standartlara (XBRL GL) uygun olmalıdır.

• e-Defterler aylık dönemler şeklinde oluşturulmalı ve saklanmalıdır.

• Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanların, yine elektronik olarak devam etmeleri, kağıt kullanmamaları gerekmektedir.

• Mükellefler uygulamadan yararlanabilmek için GİB tarafından onay almış bir yazılım kullanmalıdır.

Berat Nedir?

e-Defter Beratı, e-Defter oluşturulduktan sonra üçüncü kişiler nezdinde geçerlilik kazanabilmesi için deftere ait belli bilgiler ile defterin imza ve mühür değerinin Gelir İdaresi Başkanlığına(GİB) mühürlenmek üzere aktarılması amacıyla hazırlanan XML dosyasıdır. Berat dosyasının içeriği; Firma bilgileri, mali müşavir bilgileri ve defterin imza veya mühür değerinden oluşmaktadır. Oluşturulan Berat dosyası GİB portalına yüklenerek GİB tarafından da mühürlenmesi sağlanır. GİB tarafından mühürlenen defter beratları ile yasal duruma gelir.

E-defter Saklama Hizmeti:

Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerin  elektronik ortamda; oluşturulması, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi ve ibraz edilmesini sağlayan sistemin genel adı e-defter’dir.

• TURUNÇ BİLİŞİM e-Defter Saklama Hizmeti ile e-defter veriniz 10 yıl süre ile güvende...

• ERP uygulamasında oluşturulan e-defter dosyasının TURUNÇ BİLİŞİM Portal’a yüklenmesi ve bulut ortamında 10 yıl süresince saklanması

• İnternet olan her yerden e-Defter arşiv dosyalarına ulaşabilme

 

E-Defter Geçiş Süreci

 

Mükellefler, defterlerini en geç 01.01.2015 tarihinde elektronik defter olarak tutmak zorundadır.

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik defter tutma zorunluluğu kapsamı ve geçiş zamanının, 67 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile açıklanan hali aşağıda verilmiştir.

Buna göre E-Defter tutma zorunluluğu kapsamına giren mükelleflerin;

  1. Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1/1/2015 tarihinden itibaren,

  2. Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere,

  3. Özel hesap dönemine tabi olanların 1/12/2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde,

elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.

 

E-Defter Uygulamasından Yararlanabilme Koşulları

 

E-Defter'e tabi mükelleflerin, bu uygulamadan yararlanabilmek için aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gerekmektedir;

  1. Nitelikli Elektronik Sertifika veya Elektronik Mali Mühür temin edilmiş olmalı

  1. E-Defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın "E-Defter Yazılım Uyumluluk Onayı" almış bir yazılım olması

 

e-İmza ve Mali Mühür arasındaki fark nedir?

 

e-İmza kişiye verilmekte olup, kişinin ıslak imzasına karşılık gelmektedir. Mali mühür ise firmaya verilir, firma yetkilisi taahhüdü ile firma için oluşturulmuştur.

 

e-Defter Beratı nedir?

 

Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, GİB tarafından belirlenen standartlara uygun elektronik defterlere ilişkin bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mühürü ile onaylanmış elektronik dosyadır. Berat dosyasında, hazırlanan e-Defter dosyasının belli bilgileri ve referans olarak imza/mühür kısmı yer almaktadır.

 

e-Defterin ve e-Defter beratının saklanması ve ibrazı nasıl olmalıdır?

 

e-Defter ve e-Defter beratının elektronik, manyetik, optik araçlarla saklanması ve ibraz edilmesi gerekmektedir. Defter ve beratının kağıda bastırılarak saklanması söz konusu değildir. Mali Mühür ile mühürlenmiş e-Defter dosyası mutlaka beratı ile birlikte muhafaza edilmeli, ibraz edilirken de elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir biçimde ibraz edilmelidir. e-Defter beratı oluşturulurken muhasebe kayıtları ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarılmayacaktır.

 

Gelir İdaresi tarafından beratı onaylanmış defterde değişiklik nasıl yapılabilir?

 

1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğin 7-a maddesinde yazan hükme göre durumunuzu değerlendirip dilekçe ile Başkanlığımıza başvurmanız gerekmektedir. Başkanlığımızca yapılacak değerlendirmede eğer uygun bulunursa gerekli işlem yapılıp tarafınıza bilgi verilir.

 

e-Defter kapanış onayları ne zaman yapılır?

 

Hesap döneminin ilk ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı açılış, hesap döneminin son ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı da kapanış onayını ifade etmektedir.

 

Mali Mühür nedir?

 

Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan mali mühür, Başkanlık adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından kurulan elektronik sertifika alt yapısını ifade etmektedir. E-fatura uygulaması için alınan mali mühür, e-defter uygulaması için de kullanılabilmektedir.

 

Gerçek kişilerin, anonim ve limited şirketlerin e-Defter tutabilmesinin şartları nelerdir?

 

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imza temin etmiş, e-Defter tutma, kaydetme, onaylama, saklama ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılıma sahip olan gerçek kişiler, yapacakları başvurunun kabul edilmesi halinde e-defter tutma hakkına sahip olacaklardır. e-Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip, mali mührünü temin etmiş, e-Defter tutma, kaydetme, onaylama, saklama ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılıma sahip olan anonim ve limited şirketler, yapacakları başvurunun kabul edilmesi halinde e-Defter tutma hakkına sahip olacaklardır.

 


E-Arşiv Sistemi

 

e-Arşiv, tüm faturalarınızı e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan mükellefler ile son kullanıcılara, elektronik ortamdan göndermeye imkan sağlayan sistemdir.

 

10 yıl boyunca dijital ortamda saklanan faturalarınıza istediğiniz zaman kolayca ulaşabilir, kağıt masraflarından kurtularak hem kesenize hemde çevreye katkı sağlarsınız.

 

e-Arşiv, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâgıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan uygulamadır. 

e-Arşiv çözümü ile e-fatura mükellefi olmayan müşterilerinize email vb. yollarla faturanızı ulaştırabilir ve ikinci nüshasını elektronik ortamda saklayabilirisiniz. Böylece müşteri türüne bakmaksızın kâğıt fatura kullanımını ve saklanmasını tamamen ortadan kaldırarak, yer kazanımı, zaman kazanımı, kâğıt, kargo maliyetleri ortadan kalkar.

30/12/2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 433 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen Elektronik Arşiv Uygulaması kapsamında, faturalar ve e-Arşiv Raporu oluşturulması, mali mühür veya NES ile zaman damgalı şekilde imzalanması ve oluşturulan raporların Başkanlık sistemine aktarılması süreçleri yer almaktadır.

 

e-Arşiv kullanım yöntemleri nedir?

 

e-Arşiv uygulamasını, kendi bilgi işlem sisteminiz veya Başkanlıktan izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabilirsiniz.

 

e-Arşiv uygulamasına başvuru yöntemleri nedir?

 

e-Arşiv Fatura Belgesinin alıcılara teslimi nasıl gerçekleşir?

 

e-Arşiv uygulaması ile e-Fatura Saklama Hizmeti arasındaki farklar nedir?

 

e-Arşiv kapsamı ve e-Arşiv’e geçiş zamanlaması

 

e-Arşiv’e tabi firmalar e-Fatura’ya da tabi midir? Tam tersi senaryoda durum nedir?

 

e-Arşiv’e başvuru süreci

 

e-Arşiv uygulamasında fatura düzenleme süreci

 

e-Arşiv ile e-Fatura arasındaki fark

 

e-Arşiv uygulamasında Özel Entegratörlerin Rolü

 

Hangi Faturalar e-Arşive Geçecek ?

 

e-Arşive Parçalı Geçiş Mümkün mü ?

 

Gider Pusulaları e-Arşiv’a dâhil midir ?

 

E-Ticaret Satışlarında GİB’e Gönderilmesi Gereken Ek Bilgiler Nelerdir ?

 

e-Arşiv Özel Entegratör Hizmetleri Kapsamı

 

TURUNÇ ile e-Arşiv’in Avantajları